System opieki nad bezdomnymi

kotami nie działa!


Podpisz apel i opowiedz się za zmianą ustawy, na taką która realnie pomoże kotom bezdomnym.

19% z dotychczas przebadanych gmin oświadczyło, że w ogóle nie zapewnia kastracji/sterylizacji kotów wolno żyjących, zaś spośród tych, które kastrację deklarują, kolejne 15% nie przeznaczyło na to zadanie żadnych środków w ostatnim roku.

Apel w obecnym kształcie ma na celu weryfikację poparcia społecznego dla naszych postulatów. Nie stanowi petycji kierowanej do władz czy organów. W przypadku merytorycznych uwag zachęcamy do kontaktu: kontakt@sprawabezdomnychzwierzat.plW Polsce są gminy, które:

Nie uchwalają programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

W Polsce są gminy, które:

Nie dbają o czipowanie, kastrację i kontrolę dalszego losu i rozrodu zwierząt

W Polsce są gminy, które:

Nie mają podpisanych umów ze schroniskami dla zwierząt, nie zapewniają zwierzętom miejsca w schronisku

W Polsce są gminy, które:

Wywożą zwierzęta do schronisk, w których nie ma odpowiednich warunków, nie kontrolują ich,

Wyraź swoje poparcie dla zmian w ustawie, które uwzględnia koty i pomogą walczyć z problemem bezdomności zwierząt

Wesprzyj nasze działania darowizną i pomóż nam zmienić los bezdomnych zwierząt

Naszą koalicję tworzą

Partnerzy