admin-vBNyZJtC

admin-vBNyZJtC

Kastracja

19% badanych gmin oświadczyło, że w ogóle nie zapewnia ich kastracji/sterylizacji! Spośród gmin, które na pytanie o kastrację odpowiedziały twierdząco, prawie 15% nie przeznaczyło w 2022 r. na ten cel ani złotówki

Dokarmianie

Pomimo ujętego wprost w ustawie obowiązku dokarmiania kotów wolno żyjących, aż 186 gmin (11,5% dotąd zbadanych) nie zapewnia zakupu karmy dla kotów. Ponadto, 236 gmin, czyli prawie 15% badanych (a 20% deklarujących zapewnienie karmy), w całym 2022 roku nie wydało…