Kim jesteśmy?

Kim jesteśmy?

Koalicję sPrawa bezdomnych zwierząt tworzą dwie organizacje reprezentujące różne części kraju – Stowarzyszenie Stukot oraz Stowarzyszenie Troskliwe Oko.
Łącznie nasz zespół tworzy kilkanaście osób posiadających wieloletnie doświadczenie w obszarze pracy na rzecz zwierząt, w tym m.in.:

  • wolontariat/praca w schroniskach dla zwierząt oraz lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych organizacjach społecznych,
  • prowadzenie domów tymczasowych dla bezdomnych zwierząt, kociarni, adopcje, pomoc zwierzętom dzikim,
  • praca w terenie na rzecz kotów tzw. „wolno żyjących” – dokarmianie, kastracje, leczenie, odławianie, poszukiwanie domów,
  • opiniowanie gminnych programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, a także merytoryczna współpraca z gminami w tym zakresie,
  • przeprowadzanie interwencji w przypadkach złego traktowania zwierząt,
  • działania edukacyjne, szkolenia,
  • pozyskiwanie środków

Nasza wieloletnia praca na rzecz zwierząt, obejmująca różne perspektywy, pokazała nam szeroki obraz systemu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Polsce oraz uwidoczniła istniejące problemy. Niejednokrotnie musiałyśmy odbić się od ściany, wyczerpać wszystkie możliwości, by stwierdzić, co tak naprawdę nie działa, gdzie leży problem. Każdego dnia przekonujemy się, że pomaganie zwierzętom to ciężka, syzyfowa praca. I choć danemu zwierzęciu ratujemy życie, to problem cierpienia i bezdomności zwierząt w skali ogólnej nie zmniejsza się od lat. Zadania na szczeblu gminnym również często nie są właściwie realizowane, bo o ile są gminy, w których pracownicy stają na głowach, by właściwie wykonywać swoje zadania i pomagać zwierzętom, to jednak większość gmin nadal problem bezdomności zwierząt bagatelizuje, traktując jak piąte koło u wozu. A w praktyce żaden organ nie sprawuje nad faktyczną realizacją tych zadań jakiejkolwiek kontroli.

Głównym źródłem problemów jest źle działający system opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt w naszym kraju. A problem systemowy wymaga systemowych rozwiązań. Począwszy od zmiany prawa – ustawy o ochronie zwierząt (dalej: u.o.z.). Dlatego powstała Koalicja sPrawa bezdomnych zwierząt – z niezgody na niedziałające przepisy prawa, by nie leczyć wciąż skutków bezdomności, tylko zidentyfikować jej przyczyny oraz znaleźć i wdrożyć rozwiązania

Nasz zespół

Agnieszka Rahela Olszak

Założycielka Stowarzyszenia Troskliwe Oko, działającego na rzecz bezdomnych zwierząt, a także zwierząt dzikich.

Marta Pragłowska

Współzałożycielka Stowarzyszenia Troskliwe Oko, pani od marketingu, matka kociej ofiary niedziałającego systemu.

 Joanna Studzińska

Założycielka Stowarzyszenia Stukot, którego celem jest praca systemowa na rzecz poprawy życia zwierząt bezdomnych i wolno żyjących kotów

Kasia

Pomóż zwierzętom

Podpisz nasz apel